Tag Archives: ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ชื่อดัง (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ เที่ยวอุทยานชื่อดัง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่: 11-15 เม.ย. 58
taiwan-train-photo
39,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน สุดฮิต (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สุดฮิต อุทยานทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันที่: 10-15 เม.ย. 58
ไทจง, ไต้หวัน
38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเย่หลิ่ว (สงกรานต์ 58)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN TAROKO ต้อนรับวันสงกรานต์ อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 12-16 เม.ย. 58
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 19-22 ธ.ค. 57 // 22-25 ม.ค. 58 // 12-15 ก.พ. 58 // 19-22 มี.ค. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
30,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 5 วัน 4 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Alishan) 5 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 27-31 ม.ค. 58 // 19-23 ก.พ. 58 // 13-17 มี.ค. 58