Tag Archives: อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่ว
วันที่: 18-21, 19-22, 25-28 ก.พ. 59 / 03-06, 17-20, 24-27 มี.ค. 59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 3 คืน (ไต้หวันชิวชิว)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 2 คืน
วันที่: 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59