Tag Archives: วัดจงไถซานซื่อ

taipei
26,600.-

ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan Alishan)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Alishan) 5 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่: 28 ม.ค.-01 ก.พ. 58 // 12-22 ก.พ. 58 // 05-09 มี.ค. 58
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
13,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN AMAZING เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางโดยสายการบิน V AIR ในราคาโดนใจ ฝุด-ฝุด
วันที่: 17-20 ธ.ค. 58
ไทเป ไต้หวัน
เริ่มต้น..47,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบจุใจรอบเกาะไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน อาหลีซัน - ทาโรโกะ - เกาสงสวนสนุก E-DA WORLD พัก 5 ดาว
วันที่: 05-10 ธ.ค. 57 // 27 ธ.ค. 57 - 01 ม.ค. 58 // 28 ธ.ค. 57 - 02 ม.ค. 58