Tag Archives: วัดจงไถซานซื่อ

ทะเลสาปสุริยันจันทรา ไต้หวัน
43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่: 12-16 เม.ย 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย่หลิ่ว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 10-15 เม.ย 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Pro !! (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ กับแพคเกจทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Pro !! 5 วัน 4 คืน
วันที่: 10-14, 12-16 เม.ย. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ชื่อดัง (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ เที่ยวอุทยานชื่อดัง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่: 11-15 เม.ย. 58
taiwan-train-photo
39,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน สุดฮิต (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สุดฮิต อุทยานทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
วันที่: 10-15 เม.ย. 58
รถไฟหัวจรวด, ไต้หวัน
40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน – สวนสนุกอีด้าเวิลด์ (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN ALISHAN-EDA ต้อนรับวันสงกรานต์ อุทยานอาลีซาน - สวนสนุกอีด้าเวิลด์
วันที่: 10-15 เม.ย. 58
ไทจง, ไต้หวัน
38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเย่หลิ่ว (สงกรานต์ 58)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN TAROKO ต้อนรับวันสงกรานต์ อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 12-16 เม.ย. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
45,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานแห่งชาติ อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเย่หลิ่ว

เที่ยวไต้หวัน คุ้มสุดๆ เที่ยว 2 อุทยานแห่งชาติ อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิ่ว พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ตลอดทริป
วันที่: 11-15, 12-16 เม.ย. 58
ตึกไทเป 101, ไต้หวัน
19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน
วันที่: ม.ค. - มี.ค. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
30,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 5 วัน 4 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Alishan) 5 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 27-31 ม.ค. 58 // 19-23 ก.พ. 58 // 13-17 มี.ค. 58