Tag Archives: วัดจงไถชานซื่อ

ไทเป 101, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 วัน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 วัน เมืองไถจง เมืองไทเป เมืองจีหลง (By CI) ราคาเพียง 24,900.-
วันที่: เม.ย. - ต.ค. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NATURE 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NATURE เมืองไถจง เมืองไทเป เมืองจีหลง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 20-23 เม.ย.59 / 29 เม.ย.-02 พ.ค.59 / 06-09, 12-15, 19-22, 27-30 พ.ค.59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่ว
วันที่: 18-21, 19-22, 25-28 ก.พ. 59 / 03-06, 17-20, 24-27 มี.ค. 59
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
18,900.-

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง
วันที่: ก.ค.-ต.ค. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง..ชิม พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อง
วันที่: 23-26 ก.ค. 58 / 20-23 ส.ค. 58 / 03-06, 17-20 ก.ย. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Wow 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Super Wow เมืองไถจง-หนานโถว-เมืองไทเป-เมืองจีหลง 4 วัน 2 คืน
วันที่: มิ.ย.-ต.ค. 58
ไทจง, ไต้หวัน
22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 02-05 พ.ค. 58
ไทเป ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 02-05, 21-24 พ.ค. 58 / 12-15 มิ.ย. 58 / 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58 / 12-15 ส.ค. 58
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 19-22 ธ.ค. 57 // 22-25 ม.ค. 58 // 12-15 ก.พ. 58 // 19-22 มี.ค. 58