Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กู้กง

ไทจง, ไต้หวัน
22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 02-05 พ.ค. 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
26,600.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 5 วัน 4 คืน (GE)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN ALISHAN เมืองไถจง-เมืองเจี้ยอี้-เมืองไทเป 5 วัน 4 คืน
วันที่: 10-14 มิ.ย. 58 / 29 ก.ค.-02 ส.ค. 58 / 09-13, 19-23 ส.ค. 58 / 20-24 ต.ค. 58
ไทจง, ไต้หวัน
30,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN (5 วัน 4 คืน)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN ALISHAN เมืองไถจง-เมืองเจี้ยอี้-เมืองไทเป-เมืองจีหลง 5 วัน 4 คืน
วันที่: 14-18 พ.ค. 58 / 13-17 มิ.ย. 58 / 09-13 ก.ค. 58 / 12-16 ส.ค. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING (4 วัน 3 คืน) ราคาสุดตะลึง 19,900.-

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง 19,900.- โดยสายการบิน Trans Asia 4 วัน 3 คืน
วันที่: 01-04, 02-05, 15-18, 28-31 พ.ค. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
18,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE 18,900.- โดยสายการบิน Trans Asia 4 วัน 3 คืน
วันที่: 07-10, 21-24 พ.ค. 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน โปรช๊อคๆ (4 วัน 3 คืน) ราคาสุดตะลึง 19,900.-

เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน กับโปรช๊อคๆ ราคาสุดตะลึงเพียง 19,900.- อาหารพิเศษ อาหารจีนกวางตุ้ง,สเต๊ก+สลัดบาร์,เสียวหลงเปา
วันที่: มี.ค.-ส.ค. 58
ทะเลสาปสุริยันจันทรา ไต้หวัน
43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่: 12-16 เม.ย 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย่หลิ่ว 6 วัน 5 คืน

เที่ยวไต้หวัน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 10-15 เม.ย 58
วัดจงไถฉานซื่อ, ไต้หวัน
33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Pro !! (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ กับแพคเกจทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Pro !! 5 วัน 4 คืน
วันที่: 10-14, 12-16 เม.ย. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน ชื่อดัง (วันสงกรานต์)

เที่ยวไต้หวัน ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ เที่ยวอุทยานชื่อดัง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่: 11-15 เม.ย. 58