Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กู้กง

ไทเป 101, ไต้หวัน
45,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 4 คืน (ไต้หวัน LOVE LOVE)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TO NEW YEAR 2016 โดยการบินไทย (TG) พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
วันที่: 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
47,900.-

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานดัง 8 วัน 7 คืน (SMNY2)

เที่ยวไต้หวัน รอบเกาะ ชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว โดยสายการบินแห่งชาติไต้หวัน
วันที่: 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
ตึกไทเป 101, ไต้หวัน
48,900.-

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานดัง 8 วัน 7 คืน (SMNY1)

เที่ยวไต้หวัน รอบเกาะ ชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน โดยสายการบินแห่งชาติไต้หวันเครื่องลำใหม่
วันที่: 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไต้หวัน
37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR สุดฮิต 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวันสุดฮิต COUNTDOWN TAIPEI แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, สุกี้ชาบู ชาบู
วันที่: 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR สุดคุ้ม 6 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR สุดคุ้ม COUNTDOWN ปีใหม่ เที่ยว 2 อุทยานดังของไต้หวัน
วันที่: 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR ดี๊ดี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR ดี๊ดี ร่วมนับถอยหลัง ปีใหม่ 2016 ชมพลุ เมืองไถจง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
วันที่: 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
ตึกไทเป 101, ไต้หวัน
37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR SABAI SABAI 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR SABAI SABAI ร่วมนับถอยหลัง ปีใหม่ 2016 ชมพลุ เมืองไถจง
วันที่: 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
pic_3469_4
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR HOT HOT 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR HOT HOT อุทยานอาลีซาน ชื่อดัง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59
ไทจง, ไต้หวัน
17,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE ลด สุด สุด 17,900.- (4 วัน 3 คืน)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE ลด สุด สุด 17,900.- โดยสายการบิน Trans Asia 4 วัน 3 คืน
วันที่: ก.ค.-ก.ย. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Wow 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Super Wow เมืองไถจง-หนานโถว-เมืองไทเป-เมืองจีหลง 4 วัน 2 คืน
วันที่: มิ.ย.-ต.ค. 58