Tag Archives: พิพิธภัณฑ์กู้กง

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไต้หวัน
41,600.-

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ (TAIWAN SONGKRAN JU JAI) 6 วัน 5 คืน

เที่ยวไต้หวัน สงกรานต์ สวนสนุกหมู่บ้านเก้าชนเผ่า+กระเช้าชมวิวทะเลสาป ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่: 13-18 เม.ย. 59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
36,500.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHILL CHILL 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน สงกรานต์ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนสนุกหมู่บ้านเก้าชนเผ่า + กระเช้าชมวิวทะเลสาบ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
วันที่: 12-16 เม.ย. 59
รถไฟหัวจรวด, ไต้หวัน
36,900.-

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2559 (TAIWAN HOT HIT) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน สงกรานต์ 2559 นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด
วันที่: 13-17 เม.ย. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 5 วัน 4 คืน (SMSK6)

เที่ยวไต้หวัน ไต้หวันฟินฟิน SONGKARN FESTIVAL 2016 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก
วันที่: 13-17 เม.ย. 59
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 6 วัน 5 คืน (SMSK5)

เที่ยวไต้หวัน ไต้หวันฮาเฮ SONGKARN FESTIVAL 2016 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ช้อปจุใจ ซีเหมินติง
วันที่: 12-17 เม.ย. 59
eda world, ไต้หวัน
53,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKRAN 8 วัน 7 คืน (SMSK2)

เที่ยวไต้หวัน SONGKRAN เที่ยวรอบเกาะ ชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101
วันที่: 10-17 เม.ย. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
51,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKRAN LOVE LOVE 8 วัน 7 คืน (SMSK1)

เที่ยวไต้หวัน ไทจง - หนานโถว - เจียอี้ - เกาสง - ไถตง - ฮวาเหลียน - ไทเป - อาบน้ำแร่ ไต้หวันเลิฟเลิฟ SONGKRAN 2016
วันที่: 09-16 เม.ย. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
44,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 4 คืน (SMNY8)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ลุ่ยเฟิง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
วันที่: 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 3 คืน (ไต้หวันชิวชิว)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 2 คืน
วันที่: 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59
eda world, ไต้หวัน
43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN EDA 5 วัน 4 คืน (ไต้หวัน ลั้ลลา)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN EDA WORLD เมืองในฝัน กรีซแห่งเอเซีย พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
วันที่: 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59