Tag Archives: ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ไทเป 101 ไต้หวัน
21,500.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 6 วัน 4 คืน (By XW)

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Alishan 6 วัน 4 คืน เมืองไถจง เมืองไทเป (By XW) ราคาเพียง 21,500.-
วันที่: 04-09 พ.ค. 59
วัดเหวินอู่ ไต้หวัน
17,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SALE 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวจุใจไม่ลงร้านช็อป TAIWAN SUPER SALE 5 วัน 3 คืน เมืองไถจง - เมืองไทเป
วันที่: พ.ค. - ต.ต. 59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
18,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PANORAMA 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวจุใจไม่ลงร้านช็อป TAIWAN PANORAMA เมืองไถจง - เมืองไทเป - เมืองจีหลง
วันที่: 25-29 พ.ค.59 / 15-19 มิ.ย.59 / 17-21 ก.ค.59 / 21-25 ก.ย. / 19-23 ต.ค. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NATURE 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NATURE เมืองไถจง เมืองไทเป เมืองจีหลง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 20-23 เม.ย.59 / 29 เม.ย.-02 พ.ค.59 / 06-09, 12-15, 19-22, 27-30 พ.ค.59
yacht_sun_moon_lake__taiwan copy
13,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Sale 5 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Super Sale เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน/เสี่ยวหลงเปา/ พระกระโดกำแพง
วันที่: 03-07, 18-22 ก.พ. 59
ไทจง, ไต้หวัน
19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER PRO 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN SUPER PRO เมนูพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง/ปลาประธานาธิบดี/เสี่ยวหลงเปา/ปูอลาสก้า
วันที่: 25-28 ก.พ. 59 / 03-06, 17-20 มี.ค. 59
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
40,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKARN FESTIVAL 6 วัน 5 คืน (SMSK5)

เที่ยวไต้หวัน ไต้หวันฮาเฮ SONGKARN FESTIVAL 2016 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ช้อปจุใจ ซีเหมินติง
วันที่: 12-17 เม.ย. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
44,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 4 คืน (SMNY8)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 ช้อปจุใจ ซีเหมินติง ซื่อหลิน ลุ่ยเฟิง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
วันที่: 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59
พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็ค, ไต้หวัน
35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 5 วัน 3 คืน (ไต้หวันชิวชิว)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN TAIPEI 101 สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว 2 คืน
วันที่: 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 59
eda world, ไต้หวัน
43,900.-

ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN EDA 5 วัน 4 คืน (ไต้หวัน ลั้ลลา)

เที่ยวไต้หวัน COUNTDOWN EDA WORLD เมืองในฝัน กรีซแห่งเอเซีย พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว
วันที่: 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59