Tag Archives: ซีเหมินติง

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
เริ่มต้น..39,900.-

ทัวร์ไต้หวัน มนต์เสน่ห์แห่งเกาะไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน 5 วัน 4 คืน เที่ยวครั้งเดียวได้ 2 ฝั่ง 3 อุทยาน
วันที่: 15-19, 22-26 ต.ค. 57 // 03-07 ธ.ค. 57
pic_3469_4
เริ่มต้น...28,900.-

ทัวร์ไต้หวัน (TAIWAN DELUXE)

เที่ยวไต้หวัน อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,สุกี้ชาบู ชาบู,อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน,สเต็ก+สลัดบาร์
วันที่: เดือน ส.ค. - ธ.ค. 57
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
เริ่มต้นที่..33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซาน

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์แบบมีระดับ ไฮคลาส อุทยานอาหลีซัน สถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน
วันที่: เดือน พ.ค.-ส.ค. 57