Tag Archives: ซีเหมินติง

ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
13,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN AMAZING เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เดินทางโดยสายการบิน V AIR ในราคาโดนใจ ฝุด-ฝุด
วันที่: 17-20 ธ.ค. 58
Jiufen, ไต้หวัน
38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI COUNTDOWN 2015

เที่ยวไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว
วันที่: 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 58
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ไต้หวัน
48,900.-

ทัวร์ไต้หวัน NEW YEAR 2015 ไต้หวัน ชิวชิว

เมืองแห่งสวนสนุกเครื่องเล่นทันสมัยกว่า 47 ชนิด แหล่งช้อปปิ้งแบรนเนมชื่อดังราคาถูก กว่า 300 แบรนด์ EDA WORLD เมืองในฝัน
วันที่: 30 ธ.ค. 57 - 04 ม.ค. 58
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
41,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันลั้ลลา 5 วัน 4 คืน

ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง นั่งรถไฟหัวจรวด วัดจงไถฉานซื่อ อารีซัน สวนสนพันปี ทะเลสาบสองพี่น้อง
วันที่: 30 ธ.ค. 57 - 03 ม.ค. 58
ไทจง, ไต้หวัน
36,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2015 (5 วัน 4 คืน)

Count Down @ E-DA WORLD นั่งรถไฟหัวจรวด สถานทูตเก่าอังกฤษ วัดฝอกวงซัน
วันที่: 30 ธ.ค. 57 - 3 ม.ค. 58
วัดเหวินอู่ ไต้หวัน
16,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว TAIWAN HOT PRICE

เที่ยวไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว
วันที่: 16-19 พ.ย. 57
taiwan-scenery-849-2
16,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่

เที่ยวไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว + 4 ดาว
วันที่: 14-17 พ.ย. 57
ไทเป ไต้หวัน
เริ่มต้น..47,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบจุใจรอบเกาะไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน อาหลีซัน - ทาโรโกะ - เกาสงสวนสนุก E-DA WORLD พัก 5 ดาว
วันที่: 05-10 ธ.ค. 57 // 27 ธ.ค. 57 - 01 ม.ค. 58 // 28 ธ.ค. 57 - 02 ม.ค. 58
วัดเหวินอู่ ไต้หวัน
เริ่มต้น...35,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน เมนูพิเศษ !!เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อในไทเปสุกี้ชาบูชาบู,สเต็กพร้อมสลัดบาร์
วันที่: เดือน ส.ค. - ธ.ค. 57
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
เริ่มต้น...29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 5 วัน 4 คืน
วันที่: เดือน ส.ค. - ธ.ค. 57