Tag Archives: ซีเหมินติง

ไทจง, ไต้หวัน
38,900.-

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเย่หลิ่ว (สงกรานต์ 58)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN TAROKO ต้อนรับวันสงกรานต์ อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 12-16 เม.ย. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
45,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานแห่งชาติ อุทยานทาโรโกะ – อุทยานเย่หลิ่ว

เที่ยวไต้หวัน คุ้มสุดๆ เที่ยว 2 อุทยานแห่งชาติ อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเย่หลิ่ว พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ตลอดทริป
วันที่: 11-15, 12-16 เม.ย. 58
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
18,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER HOT PRICE ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่

เที่ยวไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ำแร่ อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ขึ้นชื่อในไทเป
วันที่: 16-19 ม.ค. 58
ไทจง, ไต้หวัน
37,900.-

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 ฝั่ง 3 อุทยานดัง ทาโรโกะ อารีซัน เย่หลิ่ว

เที่ยวไต้หวัน 2 ฝั่ง 3 อุทยานดัง ทาโรโกะ อารีซัน เย่หลิ่ว โดย ทรานเอเซีย สายการบินเอกชนไต้หวัน 6 วัน 5 คืน
วันที่: เดือน ม.ค-พ.ค 58
รถไฟหัวจรวด, ไต้หวัน
33,900.-

ทัวร์ไต้หวัน จ่ายครั้งเดียวเทียว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป -ไทจง - ทาโรโกะ พร้อมลิ้มชิมรสเมนูพิเศษ !!เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อในไทเปสุกี้ชาบูชาบู,สเต็กพร้อมสลัดบาร์
วันที่: เดือน ม.ค-พ.ค 58
ไทจง, ไต้หวัน
32,900.-

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป -ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน 5 วัน 4 คืน โดย ทรานเอเซีย สายการบินเอกชนไต้หวัน
วันที่: เดือน ม.ค-พ.ค 58
รถไฟหัวจรวด, ไต้หวัน
27,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN DELUXE อาหารพิเศษ…อาหารจีนกวางตุ้ง,สุกี้ชาบู ชาบู,อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน,สเต็ก+สลัดบาร์ ,เสียวหลงเปา
วันที่: เดือน ม.ค-พ.ค 58
ตึกไทเป 101, ไต้หวัน
19,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน
วันที่: ม.ค. - มี.ค. 58
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน
30,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 5 วัน 4 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Alishan) 5 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ระดับ 5 ดาว
วันที่: 27-31 ม.ค. 58 // 19-23 ก.พ. 58 // 13-17 มี.ค. 58
taipei
26,600.-

ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan Alishan)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Alishan) 5 วัน 4 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วันที่: 28 ม.ค.-01 ก.พ. 58 // 12-22 ก.พ. 58 // 05-09 มี.ค. 58