Tag Archives: ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ไทเป 101, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 วัน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 วัน เมืองไถจง เมืองไทเป เมืองจีหลง (By CI) ราคาเพียง 24,900.-
วันที่: เม.ย. - ต.ค. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NATURE 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN NATURE เมืองไถจง เมืองไทเป เมืองจีหลง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 20-23 เม.ย.59 / 29 เม.ย.-02 พ.ค.59 / 06-09, 12-15, 19-22, 27-30 พ.ค.59
eda world, ไต้หวัน
53,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKRAN 8 วัน 7 คืน (SMSK2)

เที่ยวไต้หวัน SONGKRAN เที่ยวรอบเกาะ ชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101
วันที่: 10-17 เม.ย. 59
ไทเป 101, ไต้หวัน
51,900.-

ทัวร์ไต้หวัน SONGKRAN LOVE LOVE 8 วัน 7 คืน (SMSK1)

เที่ยวไต้หวัน ไทจง - หนานโถว - เจียอี้ - เกาสง - ไถตง - ฮวาเหลียน - ไทเป - อาบน้ำแร่ ไต้หวันเลิฟเลิฟ SONGKRAN 2016
วันที่: 09-16 เม.ย. 59
ตึกไทเป 101, ไต้หวัน
48,900.-

ทัวร์ไต้หวัน รอบเกาะ เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยานดัง 8 วัน 7 คืน (SMNY1)

เที่ยวไต้หวัน รอบเกาะ ชมธรรมชาติ 4 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน โดยสายการบินแห่งชาติไต้หวันเครื่องลำใหม่
วันที่: 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 59
เย่หลิ่ว, ไต้หวัน
20,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Super Wow 4 วัน 2 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Super Wow เมืองไถจง-หนานโถว-เมืองไทเป-เมืองจีหลง 4 วัน 2 คืน
วันที่: มิ.ย.-ต.ค. 58
ไทจง, ไต้หวัน
22,900.-

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน Taiwan Surprise 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 02-05 พ.ค. 58
ไทเป ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 02-05, 21-24 พ.ค. 58 / 12-15 มิ.ย. 58 / 30 ก.ค.-02 ส.ค. 58 / 12-15 ส.ค. 58
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 19-22 ธ.ค. 57 // 22-25 ม.ค. 58 // 12-15 ก.พ. 58 // 19-22 มี.ค. 58
ไทเป ไต้หวัน
เริ่มต้นที่..29,900.-

ทัวร์ไต้หวัน-เย่หลิ่ว-ฟราม์ชิงจิ้ง

เที่ยวไต้หวัน โปรโมชั่น พิเศษ !! จำนวนจำกัด !!ไม่มีกระเป๋าแจก
วันที่: เดือน พ.ค.-ส.ค. 57