เที่ยวไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน

รถไฟหัวจรวด, ไต้หวัน
36,900.-

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2559 (TAIWAN HOT HIT) 5 วัน 4 คืน

เที่ยวไต้หวัน สงกรานต์ 2559 นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สวนสนพันปี อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด
วันที่: 13-17 เม.ย. 59
ตลาดซื่อหลิน, ไต้หวัน
24,900.-

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4 วัน 3 คืน (CI)

เที่ยวไต้หวัน (TAIWAN AMAZING) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES
วันที่: 19-22 ธ.ค. 57 // 22-25 ม.ค. 58 // 12-15 ก.พ. 58 // 19-22 มี.ค. 58
A000001_9227_1

???????????? ????????????????????????

ฟาร์มชิงจิ้ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศไต้หวัน ฟาร์มชิงจิ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บริเวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร